همکاری در زمینه ترجمه

وبسایت English day اقدام به جذب مترجم در همه زمینه ها مینماید.

برای همکاری با تیم ما، لطفا رزومه خود به همراه شماره تماس و زمینه های ترجمه مورد نظرتان را به آدرس ایمیل englishday.translate@gmail.com ارسال کنید.نمونه ترجمه ای پس از بررسی رزومه ، به ایمیل شما ارسال خواهد شد تا در صورت تایید متن ترجمه شده ، زمینه همکاری فراهم شود.

برای اطلاعات بیشتر، در تلگرام با شماره 09229034762 مکاتبه کنید.